Technische Voorschriften

AANSLUITINGEN

Brievenbus

Plaats uw brievenbus aan de grens van de openbare weg*..

Bij woningen met meer dan 4 brievenbussen mogen de brievenbussen ofwel aan de voordeur ofwel op de benedenverdieping op een vlot toegankelijke en goed verlichte plaats worden aangebracht.

 

De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn..

 

Uw bus moet minsten een opening van 23 cm breed en 3 cm hoog hebben.

 

Uw bus moet voldoende grootzijn zodat u ook grote enveloppen kunt ontvangen (C4-formaat)

 

De opening van uw postbus bevindt zich het best op een hoogte van 70 tot 170 cm..

 

Uw huisnummer moet zichtbaar en leesbaar zijn vanop de openbare weg (ook in het donker)..

Niet verplicht, maar zeker aan te raden : zet op uw brievenbus de namen van alle bewoners..

 

Indien aan één huisnummer meerdere busnummers toegekend zijn, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar worden vermeld op of nabij de overeenkomstige brievenbussen. Deze nummering moet een  logische volgorde hebben en bij voorkeur enkel bestaan uit cijfers.

Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de namen van alle bewoners.

ingeschreven bij Orde van Archtecten West-VlaanderenOude zak 35 8000 Brugge 

-

reglement beroepsplichten

058 / 28 80 94

0475 / 35 12 45

btw BE 0878.199.891 RPR Gent afdeling Veurne