Link Web-sites

Trage wegen West-Vlaanderen GISWEST (+kadastrale gegevens)

Verzekeringsplicht aannemer woningbouw vergunningen vanaf  1/6/18

De wet geldt voor de woningbouw waarvoor de definitieve bouwvergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018. Informeer tijdig, zodat u als aannemer zeker over het verzekeringsattest beschikt. Inbreuken worden onder meer beteugeld met geldboetes die kunnen oplopen tot 10 000 EUR (te verhogen met opdeciemen, wat op heden neerkomt op het bedrag in kwestie x 8). 

ingeschreven bij Orde van Archtecten West-VlaanderenOude zak 35 8000 Brugge 

-

reglement beroepsplichten

058 / 28 80 94

0475 / 35 12 45

btw BE 0878.199.891 RPR Gent afdeling Veurne